Beteugel de zonde met de beloften van God – Heilige Isaiah de eenzame (+4e eeuw) ╰⊰¸¸.•¨* Dutch

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

Beteugel de zonde met de beloften van God

Heilige Isaiah de eenzame (+4e eeuw)

De Heilige Isaiah de eenzame zegt:

“In stormen en rukwinden hebben we behoefte aan een leidsman en is in dit leven gebed broodnodig; want we zijn gevoelig voor prikkels van onze gedachten, zowel de goede als de slechte. Wanneer ons denken vol toewijding en liefde op God is gericht, beheersen we onze hartstochten“.

Bron:

http://www.lucascleophas.nl

LUCAS CLEOPHS

 

Advertisements

What does the daily invocation of the saints signify? – Saint John of Kronstadt, Russia (+1908)

What does the daily invocation of the saints signify?

Saint John of Kronstadt, Russia (+1908)

What does the daily invocation of the saints signify — of different ones each day, during the whole year, and during our whole life? It signifies that God’s saints — as our brethren, but perfect — live, and are near us, ever ready to help us, by the grace of God. We live together with them in the house of our Heavenly Father, only in different parts of it. We live in the earthly, they in the heavenly half; but we can converse with them, and they with us. God’s saints are near to the believing heart, and are ready in a moment to help those who call upon them with faith and love.”

From the Book: St. John of Kronstadt, My Life in Christ

Source:

http://www.orthodoxchurchquotes.com

St. John of Kronstadt: What does the daily invocation of the saints signify . . .

ORTHODOX CHURCH QUOTES

Blijf onophoudelijk bidden ook voor de anderen – Heilige Ignatius van Antiochië, Syrië (+108) ╰⊰¸¸.•¨* Dutch

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

Heilige Ignatius van Antiochië, Syrië (+108) zegt:

“Blijf onophoudelijk bidden ook voor de anderen, want er blijft altijd een kans tot verandering en bekering tot God. Laat ze dan op z’n minst leren van uw manier van doen“.

Bron:

http://www.lucascleophas.nl

LUCAS CLEOPHS

 

Algumas das MÁXIMAS DA VIDA CRISTà elaboradas pelo Pe. Thomas Hopko para meditarmos ╰⊰¸¸.•¨* Portuguese

http://orthodoxyofmyheart.blogspot.com

ORTHODOXY OF MY HEART

3571_1.jpg

Algumas das MÁXIMAS DA VIDA CRISTÃ elaboradas pelo Pe. Thomas Hopko para meditarmos:

2. Reze como você puder, não como você acha que deve.
3. Tenha uma regra de oração que você consiga observar com disciplina.
4. Reze a Oração do Senhor muitas vezes por dia.
5. Repita uma oração breve quando sua mente não estiver ocupada.
6. Faça algumas prostrações quando você rezar.
16. Leia bons livros, um pouco de cada vez.
17. Cultive a comunhão com os santos.
26. Faça o seu trabalho, depois o esqueça.
27. Faça as coisas mais difíceis e penosas primeiro.

Espiritualidade Ortodoxa (perfil Facebook).

Fonte:

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2019/05/algumas-das-maximas-da-vida-crista.html

About your enemies – Saint Augustine of Hippo, North Africa (+430)

Saint Augustine of Hippo, North Africa (+430):

“You don’t love in your enemies what they are, but what you would have them become by your prayers”.

 

Hvad er forskellen på at “bede til” og at “tilbede”? ╰⊰¸¸.•¨* Danish

http://heartquestionsandanswers.wordpress.com

HEART QUESTIONS & ANSWERS

Hvad er forskellen på at “bede til” og at “tilbede”?

Bøn er at glæde sig og sige tak, fordi Gud har skabt den fantastiske natur, som omgiver os. Bøn er at knæle ned og bare være stille ved tanken om, at Gud den Almægtige elsker hver enkelt af os personligt og er parat til at dø for os. Denne form for bøn kan beskrives med ét ord: tilbedelse. Ortodokse Kristen tilbeder kun Gud og ingen anden. Ortodokse Kristen tilbeder ikke Jomfru Maria og de andre helgener. Men Ortodokse Kristen beder til helgenerne. Det er jo helt naturligt at bede sine venner og søskende om hjælp, og Guds store familie omfatter også de afdøde. Vi kan stadig tale med dem. Eftersom de er sammen med Gud, er det en god ide også at bede de afdøde om hjælp – især dem som allerede på jorden havde et helt særligt venskab med Gud. Derfor beder Ortodokse Kristen til helgenerne.

For mange mennesker er “bøn” ensbetydende med at bede om noget, som regel om hjælp. Selv mennesker, der aldrig beder til daglig, kan finde på at bede til Gud, hvis de bliver syge eller befinder sig i livsfare. Men bøn er meget andet og meget mere end bøn om hjælp.

Gud er vores Far, og ligesom man ikke kun taler med sine forældre, når man har brug for et eller andet, så beder man som troende heller ikke kun til Gud, når man har problemer. Bøn er først og fremmest samtale med Gud, samvær med Gud. Bøn er at bede Gud om råd og vejledning. Bøn er at lytte til Gud og selv tie stille. Bøn er at sige tak til Gud: tak for livet, som vi har fået af Ham, og tak for alt det gode vi hver eneste dag modtager fra Ham. Bøn er at bryde ud i sang og jubel, fordi Gud har skabt den fantastiske natur, som omgiver os. Bøn er at knæle ned og bare være stille ved tanken om, at Gud den Almægtige elsker hver enkelt af os personligt og er parat til at dø for os. Alle disse former for bøn kan beskrives med ét ord: tilbedelse. Ortodokse Kristen tilbeder kun Gud og ingen anden. Ortodokse Kristen tilbeder ikke Jomfru Maria og de andre helgener.

Når man taler om at “bede til”, tænker man altså umiddelbart på at bede til Gud. Men der findes også en anden betydning af ordene. Det er jo helt normalt at bede hinanden om hjælp i alle mulige dagligdags situationer – man kan bede om hjælp til sine lektier eller til at lappe en cykel. Blandt kristen har det også altid været helt normalt, at man bad hinanden om forbøn.

Hvis ens mor eller søster f.eks. bliver alvorligt syg, så beder man til Gud om, at de må blive raske. Men hvorfor skulle man bede alene? Hvorfor skulle man ikke bede sine venner om at være med på forbønnen? Gud er vores Far, og vores forhold til Ham er derfor dybt personligt. Men Han er ikke kun min Far. Han er alles Far. Alle mennesker, som tror på Ham, er derfor søstre og brødre. Det er ligeså naturligt at bede andre mennesker om forbøn, som det er at bede sine biologiske søskende om hjælp.

Den store familie af Guds børn omfatter også de afdøde. Efter døden går man ind til evigt liv og fællesskab. Vi kan ikke længere se de afdøde, men forbindelsen til dem er bestemt ikke afskåret. Vi kan stadig tale med dem. Eftersom de er sammen med Gud er det en god ide også at bede de afdøde om hjælp – især dem som allerede på jorden havde et helt særligt venskab med Gud. Disse mennesker kaldes helgener. Helgenerne er altså mennesker, som man både kan forsøge at efterligne for at få et godt liv, og som man kan bede til for at få hjælp i konkrete situationer. I sidste instans er det altid Gud som hjælper, og det er kun Ham vi tilbeder. Men forbønnen er et udtryk for, at vi tilhører et fællesskab, én kæmpestor familie.

The Lord’s Prayer from the inside – Blessed Fr. Joel Yannakopoulos of Kalamata, Greece (+1966)

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

The Lord’s Prayer from the inside

Blessed Fr. Joel Yannakopoulos of Kalamata, Greece (+1966)

Fr. Joel advised one man who found it difficult to forgive: “Learn the Lord’s Prayer well.”

“I’ve known the Lord’s Prayer by heart since childhood.”

“You know it by heart, but not from the inside!”

“What do you mean?”

“You don’t know the meaning of this prayer. You recite it mechanically. If you knew it from the inside, you would willingly forgive your neighbor, because otherwise it’s impossible for God to forgive you your trespasses! This is what the words, ‘And forgive us our debts as we forgive our debtors’ mean. So, you should learn the Lord’s Prayer from the inside.

Source:

http://orthochristian.com

http://orthochristian.com/115308.html

ORTHODOX CHRISTIANITY